Automatizovaný systém vzdušné dezinfekce

Unikátní zařízení pro likvidaci nebezpečných bakterií, virů a plísní. Stejně tak vhodný pro deodoraci prostor. Všechny zařízení splňují nejpřísněji normy a garantují účinnost.

Nabízíme vám dezinfekční zařízení na bázi ozonu pro jakékoliv prostředí.

Ozonový Generátor produkuje plyn ozon (O₃) s typickým zápachem, který je běžnou složkou zemské atmosféry. Ozon je záměrně vyráběn pro různé průmyslové účely, je přirozeně produkován z kyslíku, a to ultrafialovým zářením nebo elektrickým výbojem. Ozon je sám o sobě zřetelně modrý plyn s typickou vůní, zajišťující identifikaci procesu.

Nespornou výhodou (O₃) je jeho přirozená odbouratelnost, kdy po ukončení procesu samovolně zanikne a tedy nezatěžuje prostory chemickými prostředky.


Unikátní zařízení pro likvidaci nebezpečných bakterií, virů a plísní.

Nabízíme technologie jak pro použíti v otevřených prostorech, tedy pro automatizovaný systém dezinfekce bez přítomnosti obsluhy ve stanovený čas.

Tak systém uzavřeného okruhu, kde zařízení může pracovat za přítomnosti obsluhy a nabízí dezinfekci předmětů denního použití, stejně tak výrobků či zdravotnických pomůcek.


Zabíjí viry včetně koronavirů.

Po aplikaci se ozon sám rozloží, nezbude po něm žádný zápach, žádné pozůstatky. Čištění ozonem je plně ekologická metoda, která nezatěžuje životní prostředí. Po jeho aplikaci v prostoru nezůstane žádná zdraví škodlivá substance a ozon se brzy rozloží na kyslík. Dezinfekce ozonem vám umožní znovu dýchat čerstvý vzduch.


Nabízené typy ozonových generátorů

OZON CLEANER MASKS
Určen pro dezinfekci použitých roušek.

Nabízíme vám přístroj, do kterého je možno vhazovat již použité roušky. Po naplnění kapacity (cca 1000 ks roušek) dojde k automatizovanému procesu inaktivace virů. Po skončení procesu je uvolněno spodní víko a roušky se automatizovaně přesunou do plastového pytle, který je umístěn pod zařízením. Jednoduchou manipulací, a to otočením klíčkem, dojde k uzavření boxu, proběhne čistící proces pomoci O₃.

Po dosažení vhodné koncentrace se proces ozónování přeruší. V dalším kroku dojde k odvětrávání a nucenému oběhu plynu v zařízení, kde pomocí uhlíkových filtrů dojde ke zpětnému rozpadu O₃ na O₂.

Jedná se o ozonový cleaner vhodný pro dezinfekci použitých roušek před jejich fyzickou likvidací, čímž řeší problém nakládání s kontaminovaným odpadem.


OZON CLEANER UP 
Do systémových stropnic.

Zařízení pro dezinfekci kanceláří a komerčních prostor s integrací do systémových stropnic.Je možné manuálně aktivovat zpožďovač pro odchod a bezpečné spuštění cyklu opět v noci. Plně autonomní systém s ekonomickou výhodou a garancí bodu nula, tedy 99,9% účinnost v prostoru, bez složité instalace.

Doplnění kanceláří o plnohodnotný systém dezinfekce v nepřítomnosti personálu. Jednoduchá instalace umožňující aplikaci jednotek v exponovaných kancelářích či prostorech. Výhodou je noční provoz dle programu, kdy večer odcházíte ráno přicházíte a vše je dezinfikováno.


OZON CLEANER BOX
Pro služby a domácnost.

Jedná se o ozonový cleaner, vhodný pro dezinfekci konkrétních výrobků, roušek, dokonce obuvi a celých plných nákupních tašek.

Zde nabízíme plně automatickou čističku řízenou mikropočítačem, zajištující plně uzavřený cyklus cleaningu, včetně následného odbourání použitého dezinfekčního plynu O₃. 

Principiálně se jedná o zařízení plně automatické - vložím výrobek, cyklus probíhá. Po ukončení čištění nastavuje zařízení cyklus odbourání vygenerovaného O₃, pomocí uhlíkových filtrů proběhne zrychlený proces návratu ke standardnímu O₂. Po zaznění signálu je možné pohodlně vyjmout dezinfikované výrobky a pokračovat třeba v dezinfekci dalších výrobků.

Vyčistíte téměř vše co se dá umístit do vytvořeného prostoru tak, aby bylo možné zavřít víko. Pak stačí stisknout tlačítko a proces je zahájen.


OZON CLEANER PRO I
Pro průmyslové použití.

Ozonový generátor je zařízení generující toxický plyn O₃, kde právě toxicity plynu v určeném množství využíváme k dezinfekci prostředí a výrobků.

V závislosti na prostoru a výkonu zařízení je spočítaný nejnutnější čas pro generátor, který vytváří O₃. Při dosažení požadované koncentrace je vyřazen okruh generátoru a spouští se pouze větrací sytém, který zaručuje cirkulaci generovaného plynu pro dezinfekci. Posléze se zařízení vypne a je možno prostory odvětrat. Tímto dezinfekce končí.

Zařízení je určeno pro plošnou dezinfekci velkých uzavřených prostor, např. hal. Zařízení je jednoduché na obsluhu, kde je mikropočítačem řízen cyklus dezinfekce. 


OZON CLEANER PRO II
Pro průmyslové použití.

Snažíme se o minimalizovaní generovaného plynu jen na minimální množství potřebné k dezinfekci. Právě pro čas nutný k odvětrání, a zachování bezpečnosti obsluhy.

Součástí je jednoduchý návod obsahující tabulku s doporučeným časem pro odvětrání a předpokládaným časem rozpadu O₃ na O₂. Výhodou je skutečné nastavení cyklu, a ne nekontrolované ozonování, které by v důsledku mohlo vést k toxicitě prostředí.

Zařízení je koncipováno jako modulární systém, tedy je možno na základě vašich požadavků přichystat určitý počet zařízení, naprogramovat je tak, aby jejich výkonost 100% pokryla požadovaný prostor, a zajistila dezinfekci v co nejkratším čase.


Výhody

  • jednorázová investice

  • 100% účinnost bez chemie

  • mobilita zařízení

  • variabilita použití

  • nízká energetická náročnost

  • plně ekologický provoz

  • bezúdržbový provoz