Nabízíme vám dezinfekční zařízení
na bázi ozonu pro veterinární ordinace.

Jedná se o automatický systém, který využívá ozonu k ničení virů, bakterií, roztočů, parazitů, plísní a k likvidaci nepříjemného zápachu. Celý proces je nastaven tak, aby proběhl v co nejkratším čase a absolutně bezpečně.

OZON CLEANER UP

Zařízení zabudované do systémových stropnic.

Je určeno pro dezinfekci ozonem v otevřeném okruhu, zabudovává se do systémových stropnic. Je možné spustit ihned, nebo nastavit časovač, v kterou dobu má čištění ozonem probíhat.

Plnohodnotný systém dezinfekce v nepřítomnosti personálu.

Jednoduchá instalace umožňující aplikaci jednotek v exponovaných prostorech. Výhodou je noční provoz dle programu, kdy večer odcházíte a ráno přicházíte a vše je dezinfikováno a čistý vzduch jako po bouřce.

OZON CLEANER BOX

Jedná se o ozonový cleaner, vhodný pro dezinfekci konkrétních výrobků, které lze vložit do boxu.

Plně automatický systém zajištuje uzavřený cyklus dezinfekce, včetně následného odbourání použitého dezinfekčního plynu O₃.

Vydezinfikujete, nebo zbavíte zápachu vše co se dá umístit do prostoru boxu tak, aby bylo možné zavřít víko. Pak stačí stisknout tlačítko a proces je zahájen.

Zařízení je konstruováno jako maximálně bezpečné pro dezinfekci běžně používaných výrobků, jak v domácnosti, tak v komerční sféře. Zařízení je mobilní, stačí jej ustavit na rovný podklad a zapojit do el. sítě.

OZON CLEANER PRO I Plus

Zařízení je určeno pro plošnou dezinfekci uzavřených prostor, místností, kanceláří, pokojů, ordinací, hal, ale také dopravních prostředků (vlaky, sanitky, dodávky).


Zařízení je jednoduché na obsluhu, kde je mikropočítačem řízen cyklus dezinfekce. Díky tomu, že zařízení není pevně zabudované, ale je mobilní, má kolečka a madla, dá se jednoduše přemístit na místo, které je potřeba dezinfikovat.

V závislosti na prostoru a výkonu zařízení je spočítaný nejnutnější čas pro generátor, který vytváří O₃. Při dosažení požadované koncentrace je vyřazen okruh generátoru a spouští se pouze větrací sytém, který zaručuje cirkulaci generovaného plynu pro dezinfekci. Posléze se zařízení vypne a je možno prostory odvětrat. Tímto dezinfekce končí.

OZON CLEANER MASKS

Určen pro dezinfekci, nebo zbavení zápachu z oděvů, lůžkovin, zvířecích pelíšků.

Tento ozonový cleaner je vhodný pro dezinfekci oděvů, lůžkovin, zvířecích pelíšků, ale i např. použitých roušek před jejich fyzickou likvidací, čímž řeší problém nakládání s kontaminovaným odpadem.

Stačí jednoduše předměty vložit do vnitřního prostoru, spustit proces dezinfekce, po jeho skončení je uvolněno spodní víko a předměty vypadnou do plastového pytle, který je umístěn pod zařízením.

VÝHODY

  • 100% garance dezinfekce (oproti UV–C je možno předměty vrstvit).

  • Automatizace a kontrola – senzory dávají 100% bezpečnost.

  • Likviduje viry, bakterie, roztoče, parazity, plísně a zápach.

  • Úspora a garance likvidace kontaminovaného odpadu.

  • Řeší obranu proti všem virům, tedy ne jenom COVID.

  • Cenová výhodnost bez nutnosti doplňovat chemikálie a spotřební mat.

  • Bezúdržbové zařízení a snadná obsluha je devízou zařízení.

  • Může obsluhovat pověřená osoba bez speciálních znalosti.

  • Průměrný čas inaktivace viru a dokončení procesu 45 min.