Video návody

OZON CLEANER - BOX

OZON CLEANER - MASK

OZON CLEANER - UP

OZON CLEANER - PRO II

OZON CLEANER - PRO I

OZON CLEANER - PRO I Plus WET

Návody a certifikáty

Certifikáty

Certifikáty | Prohlášení o shodě - Ozon Cleaner.


Návod k použití

Návod pro instalaci, používání a údržbu v českém jazyce. 

OZON CLEANER BOX DRY

OZON CLEANER BOX MED

OZON CLEANER BOX WET

OZON CLEANER PRO I

OZON CLEANER PRO II

OZON CLEANER MASKS

OZON CLEANER UP

OZON CLEANER PRO I Plus

Časté dotazy

Pro začínajícího majitele ozonového generátoru je dobré vědět nejen jak ozon funguje, ale hlavně jak ozon efektivně používat. Při čištění ozonem je příliš malý výstup ozonu jedním problémem a příliš mnoho ozonu zase druhým.

JAK JE DEZINFEKCE OZONEM ÚČINNÁ?

Ozonu neodolá žádná bakterie ani vir, díky plynnému skupenství prostupuje celým interiérem, působí očistně na věci, nástroje i omítky. Eliminuje tak škodlivé choroboplodné zárodky i zdroje zápachů. Generátory ozonu jsou tedy vhodné pro dezinfekci a současně i pro likvidaci zápachů třeba od kouře. Stoprocentně - samozřejmě při dodržení správného výběru generátoru a množství aplikace ozonu na velikost prostoru, který chcete dezinfikovat.

JAKÝ GENERÁTOR OZONU VYBRAT A JAK HO NASTAVIT?

Pro začínajícího majitele ozonového generátoru je dobré vědět nejen jak ozon funguje, ale hlavně jak ozon efektivně používat. Obecným pravidlem, které doporučujeme při “šokovém” čištění s dezinfekčním účinkem, je výkon asi 5-10000 mg za hodinu na každých 100 až 150 m², které chcete čistit.Generátor ozonu o výkonu 3500-5000 mg/h bude vyžadovat více času, aby dosáhl stejného účinku jako generátor o výstupu 20 000 mg/h. Čas a objem produkce ozonu jsou dva zásadní faktory, se kterými pracujeme. Při používání generátoru na problémy jako jsou viry, bakterie, zápach a plíseň také zohledňujeme míru zápachu a znečištění, podle toho nastavujeme výkon generátoru. Mějte na paměti, že příliš mnoho ozonu může způsobit silný zápach, který může v místnosti zůstat i několik týdnů.

JAK EFEKTIVNĚ ČISTIT A DEZINFIKOVAT OZONEM?

Před použitím generátoru by měl nejprve proběhnout důkladný mechanický úklid prostor. Nepoužívejte ozon jako jedinou formu čistění bez ohledu na to, ať už se jedná o dezinfekci před viry nebo zbavení se zápachu na vaší chalupě. Pro dosažení maximálních výsledků při dezinfekci nejprve klasickými čistícími prostředky mechanicky očistěte povrchy, které přicházejí do kontaktu s člověkem. Při čištění prostor od zápachu apod., důkladně vysajte a vytřete podlahy, odstraňte případné usazeniny a nánosy prachu či jiných nečistot. Ozon prostupuje zvenčí dovnitř, nánosy nečistot tedy jeho postup znesnadňují. Navrhujeme vrstvený přístup, který začíná tím nejlepším úklidem, jaký můžete poskytnout. Pokud je koberec problémem, nechte jej kvalitně vyčistit. Pokud jsou původcem stěny nasáklé kouřem, důkladně je omyjte, ale znovu nenatírejte, dokud není problém zcela odstraněn. Teprve po odstranění problému, čistěním a použitím generátoru ozonu doporučujeme znovu vymalovat.

JE POUŽITÍ GENERÁTORU BEZPEČNÉ?

Dezinfekce ozonem je v současné době nejúčinnější a navíc ekologická metoda pro vyčištění prostor. Několik regulačních agentur, včetně Správy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OSHA), stanovilo, že bezpečná přípustná úroveň zbytku je 0,1 ppm (ppm). Upozorňujeme, že tato přípustná úroveň je pro nepřetržitou expozici po dobu celých 8 hodin. Dočasné účinky takové nízké expozice by sahaly od bolestí hlavy až po bolest v krku a podráždění očí a nosu. Z expozice ozonu nebyly nikdy zdokumentovány žádné dlouhodobé účinky. 

Čištění ozonem se již mnoho let využívá při čištění automobilů a klimatizací, v současné době k němu stále častěji přistupují i dopravní podniky pro vyčištění prostředků hromadné dopravy, nemocnice, ordinace, hotely a další instituce s vysokou frekvencí pohybu osob. Před aplikací si prosím přečtěte a následně dodržujte podmínky použití ozonového generátoru, které jsou podrobně popsány v uživatelském manuálu.

PORADÍ SI OZON SE VŠEMI VIRY VČETNĚ NOVÉHO TYPU KORONAVIRU?

Ano, existuje minimálně 17 studií prokazujících účinnost ozonu proti viru typu SARS, s nímž má nový koronavirus COVID-19 zhruba 80% podobnost. V tuto chvíli není žádný známý typ bakterie nebo viru, který by ozonu ve správné koncentraci odolal.

JE MOŽNÉ MĚŘIT KONCENTRACI OZONU?

Ano, je. Je možné koupit profesionální měřiče koncentrace ozonu, nicméně jsou vzhledem k ceně vhodné hlavně pro průmyslové použití.Při pečlivém dodržení návodu k použití nedochází k poškození zdraví.

JAK SE POUŽÍVÁ V DOMÁCNOSTI?

Stejně jako kdekoliv jinde, v prostoru nesmí být žádné osoby, zvířata ani květiny, časovač nastavte na základě velikosti prostoru dle tabulky, do místnosti vstupte až po 2 hodinách a důkladně vyvětrejte.