OZON CLEANER BOX

Pro služby a domácnost.

Jedná se o ozonový cleaner, vhodný pro dezinfekci konkrétních výrobků, roušek, dokonce obuvi a celých plných nákupních tašek. Zde nabízíme plně automatickou čističku řízenou mikropočítačem, zajištující plně uzavřený cyklus cleaningu, včetně následného odbourání použitého dezinfekčního plynu O₃.

Vyčistíte téměř vše co se dá umístit do vytvořeného prostoru tak, aby bylo možné zavřít víko. Pak stačí stisknout tlačítko a proces je zahájen.

Principiálně se jedná o zařízení plně automatické - vložím výrobek, cyklus probíhá. Po ukončení čištění nastavuje zařízení cyklus odbourání vygenerovaného O₃, pomocí uhlíkových filtrů proběhne zrychlený proces návratu ke standardnímu O₂. Po zaznění signálu je možné pohodlně vyjmout dezinfikované výrobky a pokračovat třeba v dezinfekci dalších výrobků. Podobnost tohoto zařízení bychom mohli přirovnat k prací pračce – vložím špinavé a vytáhnu čisté.

Celý proces je stavěn na systému kontrolních čidel. Pravidelnou kontrolou úrovně (koncentrace) dezinfekčního plynu je pulzně obnovováno sepnutí generátoru s opětovnou kontrolou úrovně. Čas je minimalizovaný na nejnutnější minimum.

Zařízení bere v potaz vlhkost vzduchu, teplotu a množství ozonu a následně vypočítavá kolik času je nutné pro dezinfekci se 100% účinností. Stejně tak při obnovovacím cyklu kontroluje stav ozonu v uzavřeném prostoru a nedovolí otevřít zařízení, dříve, než by mohlo dojít k úniku plynu, tímto zajišťuje komfortní a bezpečnou dezinfekci v rámci vašich potřeb.

Zařízení je konstruováno jako maximálně bezpečné pro dezinfekci běžně používaných výrobků, jak v domácnosti, tak v komerční sféře.

Nejvhodnější aplikace

  • čištění svršků

  • čistění hraček

  • čištění běžně používaných nástrojů (kalkulačky, dálkové ovladače)

  • čištění a dezinfekce knih, a to i od plísní

  • čištění obuvi, (tedy dezinfekce) i od plísní

  • čištění roušek

  • čištění pracovních nástrojů