OZON CLEANER PRO II

Pro průmyslové použití.

Zařízení je určeno pro plošnou dezinfekci velkých uzavřených prostor, např. hal. Zařízení je jednoduché na obsluhu, kde je mikropočítačem řízen cyklus dezinfekce.
 

Zařízení je koncipováno jako modulární systém, tedy je možno na základě vašich požadavků přichystat určitý počet zařízení, naprogramovat je tak, aby jejich výkonost 100 % pokryla požadovaný prostor, a zajistila dezinfekci v co nejkratším čase.

Snažíme se o minimalizovaní generovaného plynu jen na minimální množství potřebné k dezinfekci. Právě pro čas nutný k odvětrání, a zachování bezpečnosti obsluhy.

Součástí je jednoduchý návod obsahující tabulku s doporučeným časem pro odvětrání a předpokládaným časem rozpadu O₃ na O₂. Výhodou je skutečné nastavení cyklu, a ne nekontrolované ozonování, které by v důsledku mohlo vést k toxicitě prostředí.