OZON CLEANER MASKS

Do dezynfekcji zużytych maseczek.

Do naszego urządzenia można wkładać zużyte maseczki. Po całkowitym zapełnieniu (ok. 1000 sztuk maseczek) nastąpi automatyczny proces dezaktywacji wirusów. Po zakończeniu procesu dolna pokrywa zostanie zwolniona, a maseczki będą automatycznie przeniesione do plastikowej torby, znajdującej się pod urządzeniem.

Jest to oczyszczacz ozonowy, nadający się do dezynfekcji zużytych maseczek przed ich fizyczną utylizacją. Stanowi idealne rozwiązanie problemu zagospodarowania skażonych odpadów.

Obsługa jest prosta, wystarczy przekręcić klucz i zamknąć pojemnik, po czym następuje proces czyszczenia za pomocą O₃. Po osiągnięciu odpowiedniego stężenia proces ozonowania zostaje zatrzymany. Na kolejnym etapie nastąpi wentylacja oraz wymuszona cyrkulacja gazu w urządzeniu, filtry węglowe będą rozkładały O₃ na O₂.

Zalety

  • 100% gwarancja dezynfekcji (w przeciwieństwie do UV–C, maseczki można układać w warstwach).

  • Automatyzacja i kontrola – czujniki gwarantują bezpieczeństwo na 100%.

  • Oszczędność i gwarancja utylizacji skażonych odpadów.

  • Urządzenie jest mobilne i zapewnia ochronę przed wszystkimi wirusami, nie tylko COVID.

  • Ekonomiczna eksploatacja bez konieczności dodawania chemikaliów i materiałów eksploatacyjnych.

  • Urządzenie nie wymaga konserwacji i jest łatwe w obsłudze.

  • Może być obsługiwane przez uprawnioną osobę bez specjalnej wiedzy, wystarczy zapoznać się z instrukcją.

  • Średni czas inaktywacji wirusa i zakończenie procesu trwa 45 min.