OZON CLEANER PRO I

Do użytku przemysłowego.

Urządzenie przeznaczone jest do dezynfekcji przestrzeni zamkniętych, np. hal. Urządzenie jest łatwe w obsłudze, cykl dezynfekcji sterowany jest przez mikrokomputer.

Urządzenie przeznaczone jest do dezynfekcji przestrzeni zamkniętych, np. hal. Urządzenie jest łatwe w obsłudze, cykl dezynfekcji sterowany jest przez mikrokomputer.

W zależności od przestrzeni oraz mocy urządzenia obliczany jest potrzebny czas wytwarzania ozonu. Po osiągnięciu wymaganego stężenia obwód generatora jest wyłączany i uruchamia się tylko system wentylacji, który gwarantuje cyrkulację wytwarzanego gazu do dezynfekcji. Następnie dochodzi do wyłączenia urządzenia i pomieszczenie można przewietrzyć. Na tym etapie proces dezynfekcji się kończy.

Dążymy do ograniczenia wytwarzanego gazu wyłącznie do ilości niezbędnej do dezynfekcji. Skracamy tym samym czas potrzebny na wentylację i zapewniamy bezpieczeństwo obsługi.

Urządzenie zostało zaprojektowane jako system modułowy, dzięki czemu możemy przygotować określoną ilość urządzeń według indywidualnych potrzeb klienta oraz zaprogramować je w taki sposób, aby całkowicie pokryły daną przestrzeń i zapewniły dezynfekcję w jak najkrótszym czasie.