OZON CLEANER BOX

Pre služby a domácnosť.

Ide o ozónový čistič, vhodný na dezinfekciu konkrétnych výrobkov, rúšok, dokonca obuvi a celých plných nákupných tašiek. Tu ponúkame plne automatickú čističku riadenú mikropočítačom zaisťujúcu plne uzavretý cyklus čistenia, vrátane následného odbúrania použitého dezinfekčného plynu O₃.

Vyčistíte takmer všetko, čo je možné umiestniť do vytvoreného priestoru tak, aby bolo možné zatvoriť veko. Potom stačí stlačiť tlačidlo a proces sa spustí.

Principiálne ide o plne automatické zariadenie – vložím výrobok, cyklus prebieha. Po ukončení čistenia nastavuje zariadenie cyklus odbúrania vygenerovaného O₃, pomocou uhlíkových filtrov prebehne zrýchlený proces návratu k štandardnému O₂. Po zaznení signálu je možné pohodlne vybrať dezinfikované výrobky a pokračovať napríklad v dezinfekcii ďalších výrobkov. Podobnosť tohto zariadenia by sme mohli prirovnať k práčke na pranie bielizne – vložím špinavú a vytiahnem čistú.

Celý proces je postavený na systéme kontrolných snímačov. Pravidelnou kontrolou úrovne (koncentrácie) dezinfekčného plynu sa pulzne obnovuje zopnutie generátora s opätovnou kontrolou úrovne. Čas sa minimalizuje na najnutnejšie minimum.

Zariadenie berie do úvahy vlhkosť vzduchu, teplotu a množstvo ozónu a následne vypočítava, koľko času je nutné na dezinfekciu so 100 % účinnosťou. Rovnako tak pri obnovovacom cykle kontroluje stav ozónu v uzavretom priestore a nedovolí otvoriť zariadenie skôr, aby nemohlo dôjsť k úniku plynu. Tým sa zaisťuje komfortná a bezpečná dezinfekcia v rámci vašich potrieb.

Zariadenie je konštruované ako maximálne bezpečné na dezinfekciu bežne používaných výrobkov, a to tak v domácnosti, ako aj v komerčnej sfére.

Najvhodnejšie aplikácie

  • čistenie hračiek,

  • čistenie bežne používaných nástrojov (kalkulačky, diaľkové ovládače),

  • čistenie a dezinfekcia kníh, a to aj od plesní,

  • čistenie obuvi (teda dezinfekcia) aj od plesní,

  • čistenie rúšok,

  • čistenie pracovných nástrojov.