OZON CLEANER MASKS

Určený na dezinfekciu použitých rúšok.

Vzhľadom na normy a odporúčania meniť rúško na pracovisku každé dve hodiny sa vynára otázka likvidácie potenciálneho rizika spojeného s bežnou prevádzkou a vyhadzovania použitých jednorazových rúšok do komunálneho odpadu. Ponúkame vám prístroj, do ktorého je možné vhadzovať už použité rúška. Po naplnení kapacity (cca 1 000 ks rúšok) dôjde k automatizovanému procesu inaktivácie vírusov. Po skončení procesu sa uvoľní spodné veko a rúška sa automatizovane presunú do plastového vreca, ktoré je umiestnené pod zariadením.

Ide o ozónový čistič vhodný na dezinfekciu použitých rúšok pred ich fyzickou likvidáciou, čím sa rieši problém nakladania s kontaminovaným odpadom.

Jednoduchou manipuláciou, a to otočením kľúčikom, dôjde k uzavretiu boxu a prebehne čistiaci proces pomocou O₃. Po dosiahnutí vhodnej koncentrácie sa proces ozónovania preruší. V ďalšom kroku dôjde k odvetrávaniu a nútenému obehu plynu v zariadení, kde pomocou uhlíkových filtrov dôjde k spätnému rozpadu O₃ na O₂.

Výhody

  • 100 % garancia dezinfekcie (oproti UV-C je možné rúška vrstviť).

  • Automatizácia a kontrola – senzory zaisťujú 100 % bezpečnosť.

  • Úspora a garancia likvidácie kontaminovaného odpadu.

  • Zariadenie je mobilné a rieši obranu proti všetkým vírusom, teda nielen proti vírusu spôsobujúcemu ochorenie COVID-19.

  • Cenová výhodnosť bez nutnosti dopĺňať chemikálie a spotrebný materiál.

  • Bezúdržbové zariadenie a jednoduchá obsluha je devízou zariadenia.

  • Môže ho obsluhovať poverená osoba bez špeciálnych znalosti, teda po oboznámení sa s návodom.

  • Priemerný čas inaktivácie vírusu a dokončenia procesu je 45 minút.