OZON CLEANER UP

Do systémových stropníc.

Zariadenie na dezinfekciu kancelárií a komerčných priestorov s integráciou do systémových stropníc. Doplnenie kancelárií o plnohodnotný systém dezinfekcie v neprítomnosti zamestnancov. Jednoduchá inštalácia umožňujúca aplikáciu jednotiek v exponovaných kanceláriách či priestoroch.

Výhodou je nočná prevádzka podľa programu, keď večer odchádzate, ráno prichádzate a všetko je vydezinfikované.

Je možné manuálne aktivovať oneskorovač pre odchod a bezpečné spustenie cyklu opäť v noci. Plne autonómny systém s ekonomickou výhodou a garanciou bodu nula, teda 99,9 % účinnosť v priestore, bez zložitej inštalácie.