Bezkontaktní
měření teploty.

Obtížné podmínky, se kterými se dnes potýkáme a které jsou způsobeny novou pandemií, vyžadují inovativní řešení. Díky produktu Smart Gate mohou firmy zajišťovat bezpečnost svých zákazníků a pracovníků tak, že prevenci a nejmodernější technologii použijí jako zbraně proti onemocnění COVID-19.

Smart Gate od společnosti Alumil

Nový systém Smart Gate od společnosti Alumil chrání jakákoliv místa s vysokou koncentrací osob, místa společenských událostí a hromadných akcí, a to pomocí velice rychlého (měření /1 s), přesného (± 0,2 °C) a bezkontaktního měření teploty osob, které do prostoru vstupují, aby se zabránilo případnému šíření virové infekce od podezřelého případu.

Smart Gate měří rychle, bezkontaktně a s velkou přesností tělesnou teplotu osob vstupujících do prostoru, a to navíc bez vyzařování jakéhokoli záření a s absolutním respektem k osobním údajům. Díky (vysoké) rychlosti měření předchází tento systém jakémukoli shlukování u vchodu a je tak ideálním řešením pro pracoviště (obchody, firmy, kanceláře, organizace apod.), zábavní akce (nákupní centra, kavárny, restaurace, stadiony apod.), veřejnou dopravu (metro a vlakové stanice, přístavy, letiště apod.) a veškeré další prostory s vysokou koncentrací osob.

Díky stovkám simultánních měření, která provádí 18 čidel systému, dosahuje přesnost měření hodnoty ± 0,2 °C. Inovace systému Smart Gate je skryta ve schopnosti přijímat infračervené záření vyzařované lidským tělem v reálném čase a prostřednictvím algoritmu zobrazovat maximální teplotu, aniž by měření bylo ovlivňováno okolní teplotou. Navíc je tento systém schopen počítat osoby do prostor vstupující nebo z nich odcházející tak, aby byl dodržen stanovený limit.

Výhody

 • Okamžité měření, které umožňuje rychlý a plynulý průchod osob.

 • Vysoká přesnost měření ± 0,2 °C díky autokalibraci zařízení s okolní teplotou.

 • Stovky měření u jediné osoby za účelem dosažení bezpečnějšího výsledku.

 • Toto zařízení neemituje záření. Pasivně přijímá infračervené záření vyzařované lidským tělem, a to bez jakéhokoliv fyzického kontaktu.

 • 18 bodové teplotní senzory s vysokým rozlišením a přesností ve vertikálním uspořádání. 

 • Možnost stahování dat a snadný odečet měření bez nutnosti jakéhokoli úvodního nastavování.

 • Snadnost instalace a mobilnost v prostoru.    

 • Vynikající kvalita a spolehlivost pro intenzivní dlouhodobé užívání.

 • Nízké náklady.

Výhody systému

 • Výhody systému

 • Bezkontaktní měření tělesné teploty v reálném čase a bez emitování záření

 • Přesnost měření ± 0,2 °C

 • Rychlé měření: 60 osob/min

Užitečné tipy

 • Rozsah teploty prostředí by měl být od 10 °C do 38 °C. Systém lze skladovat v místech s teplotami –10 °C do +50 °C.

 • Tento výrobek není voděodolný. Vlhkost by neměla přesáhnout 75 %.

 • Instalace a používání tohoto systému se nedoporučuje v blízkosti elektromagnetických polí (bezdrátové tel., mobilní tel. při hovoru apod.).

 • Pokud je tvář pokrytá vlasy, potem nebo kloboukem, může to ovlivnit přesnost měření. V takovém případě se doporučuje, aby se osoba postavila před reflektory a dívala se do nich po dobu alespoň 2 sekund.

 • Reflektory lze čistit bavlnou nebo měkkým hadříkem a čistým alkoholem nebo čističem oken. 

Technické specifikace

 • Bezkontaktní měření se zvukovým a optickým alarmem

 • Přesnost měření ± 0,2 °C