Automatický systém likvidácie vírusov, pachov a plesní

Ozónový generátor slúži na dezinfekciu a odstraňovanie baktérií, koronavírusov, plesní, formaldehydu, benzénu, toluénu, zápachu z cigariet, zo zvierat atď. Po aplikácii sa ozón sám rozloží, nezostane po ňom žiadny zápach, žiadne pozostatky a opäť budete dýchať čistý vzduch.

Ponúkame vám dezinfekčné zariadenie na báze ozónu pre akékoľvek prostredie.

Ozónový generátor produkuje plyn ozón (O₃) s typickým zápachom, ktorý je bežnou zložkou zemskej atmosféry. Ozón sa zámerne vyrába na rôzne priemyselné účely, prirodzene sa produkuje z kyslíka, a to ultrafialovým žiarením alebo elektrickým výbojom, napríklad vo veľkých výškach alebo pôsobením blesku.


Ozónový generátor slúži na dezinfekciu a odstraňovanie baktérií, koronavírusov, plesní, formaldehydu, benzénu, toluénu, zápachu z cigariet, zo zvierat atď.

Po aplikácii sa ozón sám rozloží, nezostane po ňom žiadny zápach, žiadne pozostatky. Čistenie ozónom je plne ekologická metóda, ktorá nezaťažuje životné prostredie. Po aplikácii ozónu v priestore nezostane žiadna zdraviu škodlivá substancia a ozón sa čoskoro rozloží na kyslík. Dezinfekcia ozónom vám umožní znova dýchať čerstvý vzduch.


Zabíja vírusy vrátane koronavírusov.

Ozón je sám osebe zreteľne modrý plyn a je asi 1,5-krát ťažší ako vzduch. Ozón nie je možné skladovať ani prepravovať v nádobách, pretože sa spontánne rozkladá v prítomnosti oxidovateľných nečistôt, vlhkosti a na pevných povrchoch.


Ponúkané typy ozónových generátorov

OZON CLEANER MASKS
Určený na dezinfekciu použitých rúšok.

Vzhľadom na normy a odporúčania meniť rúško na pracovisku každé dve hodiny sa vynára otázka likvidácie potenciálneho rizika spojeného s bežnou prevádzkou a vyhadzovania použitých jednorazových rúšok do komunálneho odpadu. Ponúkame vám prístroj, do ktorého je možné vhadzovať už použité rúška. Po naplnení kapacity (cca 1 000 ks rúšok) dôjde k automatizovanému procesu inaktivácie vírusov.

Po skončení procesu sa uvoľní spodné veko a rúška sa automatizovane presunú do plastového vreca, ktoré je umiestnené pod zariadením. Jednoduchou manipuláciou, a to otočením kľúčikom, dôjde k uzavretiu boxu a prebehne čistiaci proces pomocou O₃. Po dosiahnutí vhodnej koncentrácie sa proces ozónovania preruší. V ďalšom kroku dôjde k odvetrávaniu a nútenému obehu plynu v zariadení, kde pomocou uhlíkových filtrov dôjde k spätnému rozpadu O₃ na O₂.

Ide o ozónový čistič vhodný na dezinfekciu použitých rúšok pred ich fyzickou likvidáciou, čím sa rieši problém nakladania s kontaminovaným odpadom.


OZON CLEANER UP 
Do systémových stropníc,

Zariadenie na dezinfekciu kancelárií a komerčných priestorov s integráciou do systémových stropníc. Je možné manuálne aktivovať oneskorovač pre odchod a bezpečné spustenie cyklu opäť v noci. Plne autonómny systém s ekonomickou výhodou a garanciou bodu nula, teda 99,9 % účinnosť v priestore, bez zložitej inštalácie.

Doplnenie kancelárií o plnohodnotný systém dezinfekcie v neprítomnosti zamestnancov. Jednoduchá inštalácia umožňujúca aplikáciu jednotiek v exponovaných kanceláriách či priestoroch. Výhodou je nočná prevádzka podľa programu, keď večer odchádzate, ráno prichádzate a všetko je vydezinfikované.


OZON CLEANER BOX
Pre služby a domácnosť.

Ide o ozónový čistič, vhodný na dezinfekciu konkrétnych výrobkov, rúšok, dokonca obuvi a celých plných nákupných tašiek.

Tu ponúkame plne automatickú čističku riadenú mikropočítačom zaisťujúcu plne uzavretý cyklus čistenia, vrátane následného odbúrania použitého dezinfekčného plynu O₃.

Principiálne ide o plne automatické zariadenie – vložím výrobok, cyklus prebieha. Po ukončení čistenia nastavuje zariadenie cyklus odbúrania vygenerovaného O₃, pomocou uhlíkových filtrov prebehne zrýchlený proces návratu k štandardnému O₂. Po zaznení signálu je možné pohodlne vybrať dezinfikované výrobky a pokračovať napríklad v dezinfekcii ďalších výrobkov. Podobnosť tohto zariadenia by sme mohli prirovnať k práčke na pranie bielizne – vložím špinavú a vytiahnem čistú.

Vyčistíte takmer všetko, čo je možné umiestniť do vytvoreného priestoru tak, aby bolo možné zatvoriť veko. Potom stačí stlačiť tlačidlo a proces sa spustí.


OZON CLEANER PRO I
Na priemyselné použitie.

Ozónový generátor je zariadenie generujúce toxický plyn O₃, kde sa práve toxicita plynu v určenom množstve využíva na dezinfekciu prostredia a výrobkov.

V závislosti od priestoru a výkonu zariadenia systém spočíta najnutnejší čas pre generátor, ktorý vytvára O₃. Pri dosiahnutí požadovanej koncentrácie sa vyradí okruh generátora a spúšťa sa len vetrací systém, ktorý zaručuje cirkuláciu generovaného plynu na dezinfekciu. Neskôr sa zariadenie vypne a je možné priestory odvetrať. Týmto sa dezinfekcia končí.

Zariadenie je určené na plošnú dezinfekciu veľkých uzavretých priestorov, napríklad hál. Zariadenie je jednoduché na obsluhu, pričom cyklus dezinfekcie riadi mikropočítač.


OZON CLEANER PRO II
Na priemyselné použitie.

Snažíme sa o minimalizovanie generovaného plynu na čo najmenšie množstvo potrebné na dezinfekciu. Práve na čas potrebný na odvetranie a zachovanie bezpečnosti obsluhy.

Súčasťou je jednoduchý návod obsahujúci tabuľku s odporúčaným časom na odvetranie a predpokladaným časom rozpadu O₃ na O₂. Výhodou je skutočné nastavenie cyklu, a nie nekontrolované ozónovanie, ktoré by následne mohlo viesť k toxicite prostredia.

Zariadenie je koncipované ako modulárny systém, na základe vašich požiadaviek je teda možné prichystať určitý počet zariadení, naprogramovať ich tak, aby ich výkonnosť 100 % pokryla požadovaný priestor a zabezpečila dezinfekciu v čo najkratšom čase.


Výhody

  • jednorazová investícia

  • 100 % účinnosť bez chémie

  • mobilita zariadenia

  • variabilita použitia

  • nízka energetická náročnosť

  • plne ekologická prevádzka

  • bezúdržbová prevádzka