Časté dotazy

Pre začínajúceho majiteľa ozónového generátora je dobré vedieť nielen ako ozón funguje, ale hlavne ako ozón efektívne používať. Pri čistení ozónom je jedným problémom príliš malý výstup ozónu a druhým zase príliš veľa ozónu.

AKÁ ÚČINNÁ JE DEZINFEKCIA OZÓNOM?

Ozónu neodolajú žiadne baktérie ani vírusy, vďaka plynnému skupenstvu prestupuje celým interiérom, pôsobí očistne na veci, nástroje aj omietky. Eliminuje tak škodlivé choroboplodné zárodky aj zdroje zápachov. Generátory ozónu sú teda vhodné na dezinfekciu a súčasne aj likvidáciu zápachov napríklad od dymu. Stopercentne – samozrejme pri dodržaní správneho výberu generátora a množstva aplikácie ozónu na danú veľkosť priestoru, ktorý chcete dezinfikovať.

AKÝ GENERÁTOR OZÓNU VYBRAŤ A AKO HO NASTAVIŤ?

Pre začínajúceho majiteľa ozónového generátora je dobré vedieť nielen ako ozón funguje, ale hlavne ako ozón efektívne používať. Všeobecným pravidlom, ktoré odporúčame pri „šokovom“ čistení s dezinfekčným účinkom, je výkon asi 5 000 – 10 000 mg za hodinu na každých 100 až 150 m², ktoré chcete čistiť. Generátor ozónu s výkonom 3 500 – 5 000 mg/h bude vyžadovať viac času, aby dosiahol rovnaký účinok ako generátor s výstupom 20 000 mg/h. Čas a objem produkcie ozónu sú dva zásadné faktory, s ktorými pracujeme. Pri používaní generátora na problémy, ako sú vírusy, baktérie, zápach a pleseň zohľadňujeme aj mieru zápachu a znečistenia, podľa toho nastavujeme výkon generátora. Upozorňujeme, že príliš veľa ozónu môže spôsobiť silný zápach, ktorý môže v miestnosti zostať aj niekoľko týždňov.

AKO EFEKTÍVNE ČISTIŤ A DEZINFIKOVAŤ OZÓNOM?

Pred použitím generátora by malo najprv prebehnúť dôkladné mechanické upratanie priestorov. Nepoužívajte ozón ako jedinú formu čistenia bez ohľadu na to, či ide o dezinfekciu pred vírusmi alebo zbavenie sa zápachu na vašej chalupe. Na dosiahnutie maximálnych výsledkov pri dezinfekcii najprv klasickými čistiacimi prostriedkami mechanicky očistite povrchy, ktoré prichádzajú do kontaktu s osobami. Pri čistení priestorov od zápachu a pod. dôkladne povysávajte a umyte podlahy, odstráňte prípadné usadeniny a nánosy prachu či iných nečistôt. Ozón prestupuje zvonka dovnútra, nánosy nečistôt teda jeho postup sťažujú. Navrhujeme vrstvený prístup, ktorý sa začína čo najlepším upratovaním. Ak je problémom koberec, nechajte ho kvalitne vyčistiť. Ak sú pôvodcom steny nasiaknuté dymom, dôkladne ich umyte, ale znova nenatierajte, kým sa problém úplne neodstráni. Vymaľovať odporúčame znova až po odstránení problému, po vyčistení a použití generátora ozónu.

JE POUŽITIE GENERÁTORA BEZPEČNÉ?

Dezinfekcia ozónom je v súčasnosti najúčinnejšia metóda na vyčistenie priestorov, ktorá je navyše ekologická. Niekoľko regulačných agentúr, vrátane Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA), stanovilo, že bezpečná prípustná úroveň zvyšku ozónu je 0,1 ppm (ppm). Upozorňujeme, že táto prípustná úroveň je pre nepretržitú expozíciu počas celých 8 hodín. Dočasné účinky takejto nízkej expozície by zahŕňali bolesti hlavy, bolesti v krku a podráždenie očí a nosa. Pri expozícii ozónom neboli nikdy zdokumentované žiadne dlhodobé účinky. Čistenie ozónom sa už mnoho rokov využíva pri čistení automobilov a klimatizácií, v súčasnosti k nemu čoraz častejšie pristupujú aj dopravné podniky na vyčistenie prostriedkov hromadnej dopravy, nemocnice, ordinácie, hotely a ďalšie inštitúcie s vysokou frekvenciou pohybu osôb. Pred aplikáciou si prečítajte a následne dodržujte podmienky použitia ozónového generátora, ktoré sú podrobne opísané v používateľskej príručke

PORADÍ SI OZÓN SO VŠETKÝMI VÍRUSMI VRÁTANE NOVÉHO TYPU KORONAVÍRUSU?

Áno, existuje minimálne 17 štúdií preukazujúcich účinnosť ozónu proti vírusu typu SARS, s ktorým má nový koronavírus spôsobujúci ochorenie COVID-19 približne 80 % podobnosť. V tejto chvíli nie je žiadny známy typ baktérie ani vírusu, ktorý by ozónu v správnej koncentrácii odolal.

JE MOŽNÉ MERAŤ KONCENTRÁCIU OZÓNU?

Áno, je. Je možné kúpiť profesionálne merače koncentrácie ozónu, vzhľadom na cenu sú však vhodné najmä na priemyselné použitie. Pri starostlivom dodržiavaní návodu na použitie nedochádza k poškodeniu zdravia.

AKO SA POUŽÍVA V DOMÁCNOSTI?

Rovnako ako kdekoľvek inde, v priestore nesmú byť žiadne osoby, zvieratá ani kvety. Časovač nastavte na základe veľkosti priestoru podľa tabuľky. Do miestnosti vstúpte až po dvoch hodinách a dôkladne vyvetrajte.