Często zadawane pytania

Początkujący właściciel generatora ozonu powinien nie tylko dobrze wiedzieć, jakie jest działanie ozonu, ale przede wszystkim jak można go skutecznie wykorzystywać. Podczas czyszczenia ozonem równie dobrze może wystąpić problem ze zbyt małą produkcją ozonu, jak ze zbyt dużą.

CZY DEZYNFEKCJA OZONEM JEST SKUTECZNA?

Żadne bakterie ani wirusy nie są w stanie oprzeć się ozonowi, który dzięki gazowemu stanowi skupienia przenika całe wnętrze, czyszcząc przedmioty, narzędzia i tynki. Eliminuje szkodliwe zarazki i źródła zapachów. Generatory ozonu nadają się więc nie tylko do dezynfekcji, ale również do usuwania nieprzyjemnych zapachów, na przykład dymu. W stu procentach – oczywiście przy dobraniu odpowiedniego generatora i dopasowania ilości stosowanego ozonu do wielkości przestrzeni, którą chcemy zdezynfekować.

KTÓRY GENERATOR OZONU WYBRAĆ I JAK GO NALEŻY USTAWIĆ?

Początkujący właściciel generatora ozonu powinien nie tylko dobrze wiedzieć, jakie jest działanie ozonu, ale przede wszystkim jak można go skutecznie wykorzystywać. Ogólna zasada, którą zalecamy przy czyszczeniu „szokowym” z efektem dezynfekującym, to moc około 510 000 mg na godzinę na każde 100 do 150 m2 czyszczonej przestrzeni. Generator ozonu o mocy 3500–5000 mg/h będzie wymagał dłuższego czasu na osiągnięcie takiego samego efektu, co generator o mocy 20 000 mg/h. Czas i wolumen produkcji ozonu to dwa kluczowe czynniki, z którymi pracujemy. Używając generatora do eliminowania wirusów, bakterii, zapachów i pleśni, należy wziąć pod uwagę również nieprzyjemny zapach i stopień zanieczyszczenia. Moc generatora należy więc ustawić według powyższych instrukcji. Należy pamiętać, że zbyt duża ilość ozonu może spowodować silny zapach, utrzymujący się w pomieszczeniu przez wiele tygodni.

JAK SKUTECZNIE CZYŚCIĆ I DEZYNFEKOWAĆ OZONEM?

Przed użyciem generatora należy przeprowadzić dokładne czyszczenie mechaniczne pomieszczenia. Ozon nie powinien być stosowany jako jedyna forma czyszczenia, bez względu na to, czy chodzi o dezynfekcję wirusów, czy usuwanie zapachów w domu. W celu osiągnięcia najlepszych wyników dezynfekcji należy najpierw oczyścić powierzchnie mające kontakt z osobami mechanicznie, za pomocą konwencjonalnych środków czyszczących. Podczas usuwania z powierzchni itp. należy dokładnie odkurzyć i wytrzeć podłogi, usunąć wszelkie osady, warstwy kurzu lub inne zanieczyszczenia.

Ozon przenika z zewnątrz do środka, a więc warstwy zanieczyszczeń utrudniają jego ruch. Proponujemy podejście warstwowe, które rozpoczyna się od dokładnego czyszczenia. Jeżeli problem stanowi dywan, należy zapewnić dokładne czyszczenie. Jeżeli czynnikiem zakłócającym są zadymione ściany, należy je dokładnie umyć, ale nie malować, dopóki problem nie zostanie całkowicie usunięty. Zalecamy przemalowanie ścian dopiero po usunięciu problemu, wyczyszczeniu i zastosowaniu generatora ozonu.

CZY KORZYSTANIE Z GENERATORA JEST BEZPIECZNE?

Dezynfekcja ozonem to obecnie najskuteczniejsza i najbardziej ekologiczna metoda oczyszczania przestrzeni. Kilka agencji regulacyjnych, w tym amerykański Urząd Bezpieczeństwa i Administracji Zdrowia (Occupational Safety and Health Administration – OSHA), ustaliło, że bezpieczny dopuszczalny poziom pozostałości wynosi 0,1 ppm (ppm). Należy pamiętać, że ten dopuszczalny poziom dotyczy ciągłej ekspozycji przez pełne 8 godzin. Tymczasowe skutki tak niskiego narażenia mogą obejmować bóle głowy, gardła oraz podrażnienie oczu i nosa. Nigdy nie udokumentowano żadnych długoterminowych skutków w przyypadku osób narażonych na działanie ozonu.

Ozon stosowany jest od wielu lat do czyszczenia samochodów i klimatyzacji, obecnie coraz częściej korzystają z niego firmy transportowe w celu dezynfekcji środków transportu publicznego, ale również szpitale, gabinety lekarskie, hotele oraz inne instytucje o dużym przepływie osób. Przed użyciem należy zapoznać się z warunkami użytkowania generatora ozonu, które zostały szczegółowo opisane w instrukcji obsługi.

CZY OZON ELIMINUJE WSZYSTKIE WIRUSY, W TYM NOWY RODZAJ KORONAWIRUSA?

Tak, istnieje co najmniej 17 badań naukowych potwierdzających skuteczność ozonu w zwalczaniu wirusa SARS, którego podobieństwo z nowym koronawirusem COVID-19 wynosi około 80%. W obecnej chwili nie istnieje żaden znany typ bakterii lub wirusa, który byłby odporny na działanie ozonu w odpowiednim stężeniu.

CZY MOŻNA ZMIERZYĆ STĘŻENIE OZONU?

Tak, można. Istnieje możliwość dokupienia profesjonalnych mierników stężenia ozonu, jednak ze względu na cenę nadają się one przede wszystkim do zastosowania w przemyśle. Przy dokładnym przestrzeganiu instrukcji obsługi użytkowanie nie powoduje uszczerbku na zdrowiu.

JAK Z NIEGO KORZYSTAĆ W DOMU?

Tak samo jak gdziekolwiek indziej. W pomieszczeniu nie mogą znajdować się żadne osoby, zwierzęta ani kwiaty, licznik należy ustawić na podstawie wielkości pomieszczenia zgodnie z tabelą, do pomieszczenia można wejść po upływie 2 godzin i należy dokładnie je przewietrzyć.