OZON CLEANER PRO I

Na priemyselné použitie.

Zariadenie je určené na plošnú dezinfekciu veľkých uzavretých priestorov, napríklad hál. Zariadenie je jednoduché na obsluhu, pričom cyklus dezinfekcie riadi mikropočítač.

Zariadenie je určené na plošnú dezinfekciu veľkých uzavretých priestorov, napríklad hál. Zariadenie je jednoduché na obsluhu, pričom cyklus dezinfekcie riadi mikropočítač.

V závislosti od priestoru a výkonu zariadenia systém spočíta najnutnejší čas pre generátor, ktorý vytvára O₃. Pri dosiahnutí požadovanej koncentrácie sa vyradí okruh generátora a spúšťa sa len vetrací systém, ktorý zaručuje cirkuláciu generovaného plynu na dezinfekciu. Neskôr sa zariadenie vypne a je možné priestory odvetrať. Týmto sa dezinfekcia končí.

Snažíme sa o minimalizovanie generovaného plynu na čo najmenšie množstvo potrebné na dezinfekciu. Práve na čas potrebný na odvetranie a zachovanie bezpečnosti obsluhy.

Zariadenie je koncipované ako modulárny systém, na základe vašich požiadaviek je teda možné prichystať určitý počet zariadení, naprogramovať ich tak, aby ich výkonnosť 100 % pokryla požadovaný priestor a zabezpečila dezinfekciu v čo najkratšom čase.