OZON CLEANER PRO I
na priemyselné použitie

Zariadenie je určené na plošnú dezinfekciu veľkých uzavretých priestorov, napríklad hál. Zariadenie je jednoduché na obsluhu, pričom cyklus dezinfekcie riadi mikropočítač.

V závislosti od priestoru a výkonu zariadenia systém spočíta najnutnejší čas pre generátor, ktorý vytvára O₃. Pri dosiahnutí požadovanej koncentrácie sa vyradí okruh generátora a spúšťa sa len vetrací systém, ktorý zaručuje cirkuláciu generovaného plynu na dezinfekciu. Neskôr sa zariadenie vypne a je možné priestory odvetrať. Týmto sa dezinfekcia končí.

Zariadenie je určené na plošnú dezinfekciu veľkých uzavretých priestorov, napríklad hál. Zariadenie je jednoduché na obsluhu, pričom cyklus dezinfekcie riadi mikropočítač.

Snažíme sa o minimalizovanie generovaného plynu na čo najmenšie množstvo potrebné na dezinfekciu. Práve na čas potrebný na odvetranie a zachovanie bezpečnosti obsluhy.

Zariadenie je koncipované ako modulárny systém, na základe vašich požiadaviek je teda možné prichystať určitý počet zariadení, naprogramovať ich tak, aby ich výkonnosť 100 % pokryla požadovaný priestor a zabezpečila dezinfekciu v čo najkratšom čase.