OZON CLEANER PRO II

Na priemyselné použitie.

Zariadenie je určené na plošnú dezinfekciu veľkých uzavretých priestorov, napríklad hál. Zariadenie je jednoduché na obsluhu, pričom cyklus dezinfekcie riadi mikropočítač.

Zariadenie je koncipované ako modulárny systém, na základe vašich požiadaviek je teda možné prichystať určitý počet zariadení, naprogramovať ich tak, aby ich výkonnosť 100 % pokryla požadovaný priestor a zabezpečila dezinfekciu v čo najkratšom čase.

Snažíme sa o minimalizovanie generovaného plynu na čo najmenšie množstvo potrebné na dezinfekciu. Práve na čas potrebný na odvetranie a zachovanie bezpečnosti obsluhy.

Súčasťou je jednoduchý návod obsahujúci tabuľku s odporúčaným časom na odvetranie a predpokladaným časom rozpadu O₃ na O₂. Výhodou je skutočné nastavenie cyklu, a nie nekontrolované ozónovanie, ktoré by následne mohlo viesť k toxicite prostredia.