OZON CLEANER MASKS

Určen pro dezinfekci použitých roušek.

Nabízíme vám přístroj, do kterého je možno vhazovat již použité roušky. Po naplnění kapacity (cca 1000 ks roušek) dojde k automatizovanému procesu inaktivace virů. Po skončení procesu je uvolněno spodní víko a roušky se automatizovaně přesunou do plastového pytle, který je umístěn pod zařízením.

Jedná se o ozonový cleaner vhodný pro dezinfekci použitých roušek před jejich fyzickou likvidací, čímž řeší problém nakládání s kontaminovaným odpadem.

Jednoduchou manipulací, a to otočením klíčkem, dojde k uzavření boxu, proběhne čistící proces pomoci O₃. Po dosažení vhodné koncentrace se proces ozónování přeruší. V dalším kroku dojde k odvětrávání a nucenému oběhu plynu v zařízení, kde pomocí uhlíkových filtrů dojde ke zpětnému rozpadu O₃ na O₂.

Výhody

  • 100% garance dezinfekce (oproti UV–C je možno roušky vrstvit).

  • Automatizace a kontrola – senzory dávají 100% bezpečnost.

  • Úspora a garance likvidace kontaminovaného odpadu.

  • Zařízení je mobilní a řeší obranu proti všem virům, tedy ne jenom COVID.

  • Cenová výhodnost bez nutnosti doplňovat chemikálie a spotřební materiál.

  • Bezúdržbové zařízení a snadná obsluha je devízou zařízení.

  • Může obsluhovat pověřená osoba bez speciálních znalosti, tedy po seznámením s návodem.

  • Průměrný čas inaktivace viru a dokončení procesu 45 min.